دوره ویژه نوجوانان

این دوره مخصوص زبان آموزانی می باشد که در مقطع متوسطه اول ومتوسطه دوم مشغول تحصیل می باشند. تمرکز این دوره بر آموزش همه مهارت های زبانی ( گفتاری، شنیداری، خواندن و نوشتاری) می باشد. پس از گذراندن تمامی سطوح، زبان آموزان نوجوان می توانند در دوره های آمادگی آزمون های تافل شرکت نماید. شرکت در این دوره ها به دلیل آشنایی با مهارت ها و تکنیک های مختلف زبانی در کسب موفقیت آنان در آزمون هایی مانند کنکور سراسری و یا ادامه تحصیل در خارج از کشور تاثیربسزایی خواهد داشت. سطح بندی دوره های مختص نوجوانان به شرح زیر است:TOEFL Courses
TOEFL1
TOEFL2
TOEFL3
TOEFL4

Teenager English Courses
T.E.C1
T.E.C2
T.E.C3
T.E.C4
T.E.C5
T.E.C6
T.E.C7
T.E.C8
T.E.C9
T.E.C10
T.E.C11