دوره های تخصصی تافل(TOEFL) و آیلتس (IELTS)

دوره های تخصصی تافل (TOEFL) و آیلتس (IELTS) برای زبان آموزانی که قصد مهاجرت و یا ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند تشکیل می گردد. این دوره شامل 25 جلسه برای آموزش مهارت های زبانی (Listening, Speaking, Reading & Writing) می باشد در پایان دوره 5 آزمون شبیه سازی شده (Mock Exam) جهت آمادگی نهایی برگزار می گردد. زبان آموزانی که در این دوره های خانه زبان سفیرشرکت کرده اند کارنامه بسیار درخشانی در گذراندن این آزمون ها به خود اختصاص داده اند.