برگزاری آزمون های آزمایشی تافل و آیلتس

کلیه متقاضیان آزمون های آیلتس و تافل می توانند در آزمون های شبیه سازی شده (Mock Exam) شرکت نمایند. پس از شرکت درهر آزمون برای شرکت کنندگان هر آزمون کارنامه صادر می شود و به زبان آموز در مورد سطح آمادگی برای شرکت در آزمون واقعی مشاوره داده می شود.