باشگاه زبان آموزان

موسسه سفیر همواره بر آنست که از زبان آموزان منظم و ساعی خود که به موسسه در جهت رسیدن به اهداف آموزشی تعریف شده اش یاری رسانده اند، تشکر و قدردانی نماید. موسسه سفیر به پاس قدردانی از این زبان آموزان امتیاز خاصی را برای این عزیزان قائل است. شما هم می توانید با پیوستن به باشگاه زبان آموزان سفیراز این امتیازات ویژه برخوردار شوید.