مکالمه ویژه بزرگسالان

سطوح بزرگسالان مختص افراد بالای 18 سال می باشد که دارای تحصیلات دانشگاهی و یا مشغول انجام آن می باشند. دوره مکالمه بزرگسالان در 17 سطح (Level) ارائه می شود و در هر سال شش ترم برگزار می گردد. این دوره ها ارتباط محور بوده وبه زبان آموزان کمک می کنند تا هر چهار مهارت گفتاری (Speaking)، شنیداری (Listening)،خواندن (Reading)، نوشتاری (Writing) را به همراه مهارت های مرتبط ارتقا دهند. سطوح دوره های بزرگسالان به شرح زیر می باشد:نام دوره
Basic 1
Basic 2
Elementary1
Elementary2
Elementary3
Pre –Intermediate1
Pre –Intermediate2
Pre –Intermediate3
Intermediate1
Intermediate2
Intermediate3
Upper Intermediate1
Upper Intermediate2
Upper Intermediate3
Advanced1
Advanced2
Advanced3